Mollen

Mol

Bij de bestrijding van mollen wordt eerst de route van de mol geïnventariseerd; waar komt de mol binnen, wat is de hoofdrit. Vervolgens worden klemmen geplaatst. Op terreinen waar geen woningen staan, is het wettelijk mogelijk om mollentabletten te plaatsen, echter zijn wij daar zeer terughoudend in, net als het vergassen van mollen.

Bel PestTec
© Copyright - Pest-Tec BV