Muizen

Muis

Net als ratten, houden muizen van voedselresten. Overlast van muizen kan voornamelijk worden voorkomen door de voedselbron onder controle te krijgen en ze vanaf de buitenzijde te weren.

Muizen bestrijden

Bijenbekjes, muizenstop (een zwarte, bittere kit), deurstoppers en soms gewoon het advies om deuren dicht te doen, zijn de eerste stappen in muizenpreventie. Verder kunnen muizenvallen geplaatst worden op de locatie waar muizen op het laatst zijn gesignaleerd, o.a. op beschutte plaatsen. Ook bestrijdingsmiddelen kunnen worden ingezet, afhankelijk van de mate van overlast. Er vindt een wekelijkse controle plaats om stankoverlast te voorkomen.

Bel PestTec
© Copyright - Pest-Tec BV